För oss börjar allting med vem. Det är vår utgångspunkt när vi formger, riktar ljuset över mötet, samtalet eller ögonblicket. När vi skapar insidor som öppnar, väcker, ger kraft och lust att återvända till idag och imorgon.

För oss handlar hållbarhet om att skapa miljöer för människors välbefinnande inom ramen för de resurser vi har. Det är vår mening när vi tänker nutida för framtida behov och bygger med tanke på det som kom före och med omtanke om det som kommer efter.

Det är vår drivkraft när vi skapar som aldrig förr och hela vägen ut och in i själen. För vi tror på framåtrörelse – det vi en gång gjort gör vi aldrig om. För varje kund har sin egen insida och varje vem står ut.

Vi tror på långsiktiga relationer, en effektiv process där kundens varumärke och utmaningar ger oss förutsättningar och riktning för ett bra resultat. Att vi tillsammans skapar hållbara miljöer som står ut.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Mia Erlandsson

Mia Erlandsson

Inredningsarkitekt, Utvecklingsansvarig

Malmö

+46 40 660 93 39

Våra tjänster inom inredning & design

Vi erbjuder en rad tjänster inom White och inom alla våra kompetensområden. Här är några exempel på hur vi skapar skapa miljöer för människors välbefinnande.

  • Inredningsarkitektur

    Vad händer när vi omges av växter och grönska, när vi får tänka i fred, när vi känner oss trygga, när luften är klar och kaffet smakar gott? För oss handlar inredning om att skapa miljöer som är en del i en större helhet. Vi vet att bra inredningsarkitektur reflekterar varumärken, stödjer verksamheter och ger inspiration i vardagen. Det åstadkommer vi genom en nära dialog med våra användare och kunder, där visionen ligger till grund för nytänkande och hållbara lösningar som förbättrar människors livsvillkor.

  • Produktdesign

    Design är ett brett område som berör alla. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på design där grunden är arkitektur och människors behov av funktionella produkter i en miljö som fungerar väl. Vårt designteam fungerar som en inkubator där idéer tillvaratas och utvecklas till nytänkande och hållbara lösningar. Genom effektiva och mätbara metoder tar vi tillsammans med våra kunder fram produkter som gör människors liv enklare, roligare och vackrare.

  • Varumärke

    Genom att arbeta strategiskt med våra kunders varumärke och värderingar i de miljöer vi skapar har vi en tydlig grund att arbeta kreativt ifrån. Vikten av att vara tydlig och sann, att veta vem kunden är och vart hen är på väg. Vår vardag består av varumärkesstärkande produktutveckling, starkare miljökoncept eller en inredning som bättre stämmer överens med kundens varumärke. Många av våra kunders medarbetare är idag värderingsstyrda och därför är det extra viktigt att vi har förståelse för värderingar och att vi är bäst på att omsätta dem i ett koncept eller i en miljö som gör dem stolta.

Aktuellt

Fler nyheter

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...