Urban Escape

Livet har återvänt till Brunkebergstorg i Stockholm! Med nya entréer till Gallerian, restauranger, kaféer och hotell har vi skapat viktiga kopplingar mellan de olika destinationerna som ingår i projektet Urban Escape. Målet har varit att värna både arv och samtid.

Nya destinationer i city

Hur förvandlar man ett försummat citykvarter till en pulserande plats med internationell attraktionskraft för möten, kulinariska upplevelser och shopping? Förbättrade flöden och nya mötesplatser både i gatunivå och på de tidigare outforskade taken var några av lösningarna i stadsutvecklingsprojektet Urban Escape. Med förflyttning som ledstjärna har det blivit enkelt för hotellgäster, restaurangbesökare och andra att röra sig mellan de olika destinationerna runt torget. White har ansvarat för två av projektets fem delar; byggnaden vid torget som inhyser de prisbelönta hotellen At Six, Hobo och restaurangen Tak, samt en kontorsbyggnad längs Malmtorgsgatan.

En pulserande plats som värnar både arv och samtid.

Kund: AMF Fastigheter
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 2017
Area: 50 000 kvm
Utmärkelser: Vinst i AHEAD Awards 2017, i kategorierna ”Urban Hotel – Best Conversion” och ”Best Guestrooms”. Nominerat till Årets bygge 2018, ROT-priset 2018 och Glaspriset 2018.
Hållbarhetscertifiering: Hotellbyggnad: LEED Gold.
Foto: Åke E:son Lindman, Anders Bobert

Sammanhållen arkitektur
I staden flyttas hela tiden gränserna för vad som behöver restaureras och för vad som betraktas som viktigt att behålla. I flera av de senaste årens förtätningsprojekt har man i Stockholm arbetat med kontraster, där nytt och gammalt är tydligt åtskilda. Det här projektet har backat ett steg från den trenden. Med utgångspunkt i det befintliga skapades en helhet där det äldre och det nya bildar en ny, sammanhållen arkitektur.

Husen har byggts på med tre våningar som ersatt tidigare fläktrum. Fler entréer mot torget och nya stråk inne i Gallerian har gett nya anledningar att röra sig över torget.

Kopplingen mellan de olika destinationerna, det vill säga hotellen, Gallerian, kaféer och restauranger, blev utgångspunkt. Bottenvåningen på hotellbyggnaden, tidigare en ogästvänlig arkad, öppnades upp mot Brunkebergstorg med välkomnande entréer.

Slående vy över staden
Hotellbyggnadens fasad höll hög kvalitet och har därför bevarats; dess patina, detaljering, rytm och materialitet blev en självklar utgångspunkt i arbetet. De utstående boxarna på de nya våningarna tar fasta på det horisontella och vertikala i byggnaden och förstärker torgets karaktär. Från insidan ger boxarna en inramad och slående vy över Stockholm – en vy man ta del av även om man inte bor på hotellet. Stockholmare och gäster är bara en hissfärd ifrån att kunna njuta av 360 graders utsikt över staden, kanske i kombination med mat och dryck.

De tidigare avstängda taken har omvandlats till en både interiör och exteriör oas på 3450 kvadrat, med fantastiska vyer över Stockholm.

Kontakt & team

Fredrik Källström

Fredrik Källström

Arkitekt

Stockholm

[email protected]

+46 8 402 25 80

Johan Gustafsson
Fredrik Källström
Raimo Joss
Elena Kanevsky
David Christoffersson
Arvid Malm
Fredrik Petersson
Per Olsson
Solveig Sennerholm
Rosmari Johansson
Rickard Nygren
Jonas Nilsson
Oskar Lierud
Marty Hughes
Thomas Peinert
Anna Wretlind el-Sayed
Rebecca Edwards Mannheimer
No employee selected
Pi Ekblom
English
Svenska