Hallands Konstmuseum

Vid Nissans strand ligger Hallands Konstmuseum – Halmstads regionala centrum för visuell kultur. Ombyggnaden och utbyggnaden av museet och den omgivande utemiljön skapar en ny mötesplats och en kulturpark för alla åldrar. En plats där kreativitet och natur blir ett givet inslag i vardagen.

Nya möjligheter för kultur

Hallands Konstmuseum saknade utrymme för tillfälliga utställningar och evenemang. En analys av platsen och omgivningarna vid vattnet visade på stor potential att förbättra den besökarupplevelsen och locka personer som inte vanligtvis besöker ett museum. Den befintliga entrén saknade anknytning till staden. Dessutom var det vackra böljande landskapet underutnyttjat. Nu skapas ytterligare ett entrégalleri vänt mot vattnet, samt en park som kopplas till staden med en kulturled.

Nya möjligheter för publik verksamhet och en ny mötesplats för Halmstad.

Kund: Wästbygg AB, Halmstad kommun
Plats: Halmstad, Sverige
Status: Pågående med förväntat slut 2019
Area: 2000 + 1600 kvm
Bild: White

Tydligare koppling till omgivningarna
Orienteringen och lokaliseringen av de nya utrymmena styrs av staden och vattnet. Att placera de nya volymerna norr om det befintliga museet skapar en möjlighet för två entréer, en mot gatan och en i parken, medan Nissan bildar en majestätisk bakgrund. En ny genomfart förbinder staden med muséet som fortsätter in i skulpturparken och kulturleden längs Nissan. Skulpturparken sträcker sig mot vattnet, där en ny brygga i framtiden kan göra det möjligt för besökare att anlända med båt och kajak. Detta nya offentliga rum är till för alla som vill njuta av platsen.

quote
Hallands Konstmuseum är en plats i staden där människor i alla åldrar kan träffas. Denna välkomnande känsla sträcker sig till museets landskap - utomhusytorna är lika viktiga som insidan.
Jimmie Ahlgren, kontorschef, White i Halmstad

Flexibel och välkomnande entré

Entrégalleriet är navet som sammankopplar muséets nya och gamla delar. I detta ljusa utrymme kan besökare både beundra det omgivande landskapet och se aktiviteter i byggnaden. Receptionen, butiken och kaféet utgår allihop från samma punkt  – ett centralt läge där muséets personal kan välkomna gäster från båda entréerna. Entrégalleriet kan även fungera oberoende av andra delar av museet; aktiviteter kan hållas i auditoriet medan utställningsytorna är stängda. För större evenemang kan auditoriet öppnas upp mot kaféutrymmet. Restaurangen och caféytorna vänder sig ut mot vattnet.

Ateljéer och bibliotek

I den befintliga byggnaden planeras en konstateljé för barn och besökande konstnärer. Här finns också ett nytt bibliotek för personal och besökare utöver arbetsplatser för personalen. Projektet omfattar också renovering av befintliga utställningshallar.

Offentlig arkitektur som andas kultur

Till skillnad från det öppna, ljusfyllda entrégalleriet har det nya utställningsutrymmet formen av en sluten, energieffektiv betongvolym. Den förgjutna betongytan är täckt med ett repeterande mönster; en abstrakt referens till de befintliga fasaderna. Tanken är att skapa säkerhet och optimala klimatförhållanden för bevarandet av de konstverk som ställs ut.

 

Konsten i sig spelar givetvis en viktig roll i utformningen av de nya museiutrymmena, liksom landskapet utanför. Konstnärer kommer att arbeta tillsammans med designteamet från White för att skapa offentlig arkitektur som andas kultur; såväl utvändigt som invändigt.

 

 

Kontakt & team

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Gruppchef

Arkitekt

Halmstad

[email protected]

+46 35 15 24 09

Jimmie Ahlgren Byggnadsingenjör
Lotta Sundell Ansvarig arkitekt
Jessica Kusnadi Arkitekt
Jan Sandström 3D-grafiker
Viktor Melin Byggnadsingenjör
English
Svenska