Med ljuset som verktyg utvecklar vi hållbara livsmiljöer som inspirerar och inkluderar. Vår vision är att med växlande ljuskvaliteter över dygnet bidra till en arkitektur som berör och sätter livet i centrum.

Ljus är en viktig aspekt för hälsa och välbefinnande, för trygghet och gemenskap, för klimatet och den biologiska mångfalden. För att ta tillvara på ljusets möjligheter fullt ut behöver dagsljus och elljus samspela med den byggda miljön och ingå som en integrerad del i arkitekturen.

Hos oss finns ljusdesigners, arkitekter och hållbarhetsspecialister som med gedigen erfarenhet av praktik och forskning inom både dagsljus och elljus, arbetar tillsammans för att skapa framtidens ljusmiljöer. Vi arbetar i alla skalor, från stad och landskap till arkitektur och inredning, under gestaltningsprocessens olika skeden. Våra arbetsmetoder omfattar ljusets kvalitativa och kvantitativa värden, och inkluderar både digitala simuleringar och laborationer i skala 1:1.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Clara Fraenkel

Clara Fraenkel

Ljusdesigner, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 402 25 70

Våra tjänster inom ljusdesign

Vi erbjuder en rad tjänster inom White och inom alla våra kompetensområden. Här är några exempel på hur vi utvecklar hållbara livsmiljöer med ljuset som verktyg.

  • Stad och landskap

    Utifrån nattens egna kvaliteter utvecklar vi staden under mörka timmar. Vi analyserar, planerar och gestaltar ljusmiljöer med tanke på hur stads- och landskapsrum används och upplevs när det saknas dagsljus. Vi strävar efter att skapa balanserade ljusmiljöer som både ökar tryggheten och minskar ljusföroreningarna. För att ta tillvara på kunskap och kreativitet bjuder vi in till en inkluderande process där ljus bidrar till att stärka människors gemenskap med platsen och med varandra.

  • Arkitektur och inredning

    Det ständigt skiftande ljuset ger liv till arkitekturen. Ljusmiljön påverkar hur vi trivs och upplever de rum vi vistas i, i våra hem, på våra arbetsplatser, skolor och sjukhus, och på de platser vi väljer att tillbringa vår fritid. Genom att gestalta samspelet mellan dagsljus och elljus kopplat till arkitekturens uttryck och funktion vid olika tider på dygnet vill vi skapa inspirerande och hälsosamma rum, samtidigt som vi minimerar energianvändningen.

  • Produktdesign

    Vår designhistoria startades år 1988. Sedan dess har en rad produkter kommit till liv, varav vissa numera är designklassiker. I dag ritar vi armaturer åt flera ledande armaturtillverkare och gör även projektanpassade armaturer i våra kunders uppdrag. Vår designprocess handlar om att ställa rätt frågor och använda rätt metoder för att på bästa möjliga sätt nå uppsatta mål.

Aktuellt

Fler nyheter

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...