Värdeskapande fastighetsutveckling

Värdeskapande fastighetsutveckling

Behovet av vård ökar samtidigt som pandemin har accelererat samhällets utveckling och förändrat våra rörelsemönster. Behov av ökad tillgänglighet och flexibilitet innebär nya utmaningar för vården – vilket skapar möjligheter. Med innovativa lösningar kan ni utveckla er affär och skapa synergieffekter för vården.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som hjälper er att ta till vara på möjligheterna och utveckla befintliga och nya fastigheter för de växande vård- och hälsoverksamheterna. Med våra byggnader skapar vi stadsmiljöer som möjliggör hubbar för välfärdens arkitektur.

När vi ritar miljöer för vården är det alltid med människan i centrum. Patienter, personal och anhöriga. De som behöver hjälp och de som är där för att hjälpa. Med ett helhetsperspektiv på människors hälsa, nytänk kring tillgänglighet, lokalisering och samarbeten skapas synergier som i slutänden är till nytta för hela samhället. Med rätt gestaltning kan vi dra nytta av rummets förmåga, från stadsrum till vårdrum, att bidra till hälsa och höja den upplevda kvaliteten på vården.

 

Kostnadsfri omvärldsbevakning

Är du intresserad av en konstadsfri omvärldsbevakning där vi också kan diskutera era möjligheter? Mejla dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!*

 

Erbjudande: Värdeskapande fastighetsutveckling

Ett lyckat projekt börjar med ett väl underbyggt underlag som klargör förutsättningarna och möjligheter för en etablering.

 

Detta gör vi:

  • Vi skapar byggnader som möjliggör vårdhubbar för vårdens aktörer.
  • Vår kunskap om en levande stadsbyggnad säkerställer attraktiv lokalisering i tidiga skeden.
  • Vi hittar rätt kombination av verksamheter som berikar varandra och genom att förstå deras värde skapar vi ett trovärdigt och attraktivt erbjudande.
  • Vi hjälper er att bedöma kravställningar och göra rätt val i tidiga skeden för att kunna utveckla fastigheter som är mångsidigt användbara och bidrar till stadsutvecklingen.
  • Pågående pandemi har ritat om spelplanen i staden och det krävs nytänkande för att skapa liv i tomma lokaler på gatuplan. Vi pröva möjligheterna för en ny sorts verksamhet i en planskiss eller visualisering.

 

Vi jobbar nyfiket och vår process börjar alltid med att lyssna på er.

 

Vår process:

  • Sker stegvis där varje del går att göra för sig. Vi anpassar oss efter era mål, visioner och behov, i den takt som passar er.
  • Fokuserar på lösningsinriktad dialog. Tillsammans analyserar, prövar och utvecklar vi potentialen i en fastighet utifrån våra respektive kompetensområden.
  • Fokuserar på det riktigt tidiga skedet, så kallad exploateringsutredning.
  • Ringar in en bra verksamhetsmix och identifierar potentiella hyresgäster. Utifrån krav och behov testar vi fastigheten i volym- och areaskisser.
  • Fokuserar på fastighetsutveckling som ger mångsidig användbarhet i byggnader (ytor och volymer). 

Vi sammanställer resultatet i ett underlag som passar för en tidig dialog med myndigheter, hyresgästdialoger eller för era fastighets- och investeringsplaner.

Kontakta oss!

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 87 77

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Hälsans arkitektur

Vård, hälsa och omsorg är i fokus nu kanske mer än någonsin. Pandemin synliggör brister och accelererar förändring. Utmaningarna är mycket stora men när vårdbehovet växer skapas också nya möjligheter till innovation inom stadsbyggnad, fastighetsutveckling och effektivisering av vårdens lokaler. Läs mer »

BÄTTRE VÅRDMILJÖ NÄR BARNEN FÅR BESTÄMMA

På White tycker vi att det är självklart att barnen ska få vara med och skapa rummen de själva ska vara i. Men hur går det till? När Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg skulle byggas om använde vi lek och samtal för att fånga barnens perspektiv och lät deras önskningar vägleda utformningen. Läs mer »

Läs mer

* Genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss godkänner du våra integritetsriktlinjer.

Dela gärna!