När vi blir många behöver vi staden. Mötet med människor, utbytet av varor och tjänster, kreativiteten och möjligheterna.

I takt med urbaniseringen och de ökande klimatutmaningarna måste staden utvecklas för att ge utrymme åt många och samtidigt lyckas med konststycket att sprida gemenskap.

Demokratisk stadsbyggnad handlar om att skapa inkluderande miljöer med få barriärer, och samtidigt bevara platsens unika karaktär. Med ett normkreativt öga kartlägger vi och tar avstamp i det som redan finns för bra stadsmiljöer hänger samman, är intressanta, trygga och funktionella. Miljöer som rymmer olikheter och mångfald, där stadsliv och stadsform stödjer varandra.

Den gemensamma miljön ska vara utgångspunkten i all stadsutveckling. Vi behöver utveckla parker, torg och gator så att de förser olika människors behov och inspirerar till rörelse och möten. Genom att integrera blå och grön infrastruktur och stärka kopplingen mellan olika områden skapar vi välmående, hållbara miljöer som kan leva och utvecklas med tiden.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Anna Edblom

Anna Edblom

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 26

Våra tjänster inom stadsbyggnad

Vi erbjuder en rad tjänster inom White och inom alla våra kompetensområden. Här är några exempel på hur vi skapar demokratiska och inkluderande miljöer.

 • Idéutveckling

  För oss börjar processen i visioner och värderingar. En bred ansats ger kvalitet i slutet. Vi arbetar för ett integrerat stadsbyggande, med nära samverkan mellan kommuner, intressenter och andra som vill medverka till att utveckla staden.

  Genom ständig kreativ utveckling, noggrann omvärldsbevakning, inte minst internationellt, kan vi erbjuda en process som samlar projektets aktörer i en öppen och kreativ dialog, som stöttar och driver projektet framåt.

 • Stadsplanering

  Vår långa erfarenhet gör att vi tidigt kan väcka de frågor som hjälper till att få en transparent och konsekvent planprocess. Både i städer och på landsbygden. Med dialog skapar vi en smart och integrerad planprocess som ger det bästa resultatet för varje specifikt projekt – oavsett om det handlar om utvecklingsplaner, gestaltningsprogram eller planprogram. Genom bred delaktighet i samhällsutvecklingen skapas förtroende och förståelse för stadens utveckling. Tillsammans med er blir vi starkare.

 • Dialog och analys

  Digitaliseringens olika aspekter påverkar och kommer påverka både den byggda miljön och processen att skapa den. En smart stad lyssnar på sina medborgare. Delaktighet blir en nyckelfråga när stadsutveckling i större utsträckning sker i det redan byggda, vilket får en direkt påverkan för grannar och andra boende i en stadsdel. Många av våra uppdrag handlar om att facilitera stadsbyggnadsprocessen åt våra kunder. Att leda och skapa analyser av platser, strukturer, samhällsfenomen och trender och sätta de svaren i relation till respektive projekt. Det ger er argumenten att enklare förklara och beskriva vad som behövs för att växande städers potential även ska bidra till klimatsmarta städer.

Aktuellt

Fler nyheter

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...