Strategisk lokaloptimering

Strategisk lokaloptimering

Rätt lokal för rätt behov – på rätt plats!
Strategisk lokaloptimering vänder sig till er som behöver ta ett helhetsgrepp på lokalbeståndet. Kanske är ni en större organisation med komplex verksamhet och ett flertal olika förhyrningar? Tillsammans utvecklar vi en lokalstrategi optimerad utifrån era behov.

Strategisk lokaloptimering

Hur ser er organisations lokalbehov ut efter pandemin? Används lokalerna på rätt sätt? Hur ser det ut på längre sikt? Stödjer lokalerna er framtida utveckling och på vilka platser ska ni finnas? Hur ska lokalerna utformas för att upplevas som attraktiva och samtidigt vara effektiva? Vad får det kosta?

Med stöd i  Whites process för strategisk lokaloptimering hittar vi tillsammans svaren på den komplexa lokalfrågan.

Värden för er!

Strategisk lokaloptimering;

+ ger er en överblick och en kvalificerad bedömning av ert nuvarande lokalbestånd som skapar en gemensam förståelse

+ hjälper er att ringa in, kommunicera och förankra era lokalbehov på kort och lång sikt

+ hjälper er att formulera mätbara mål för er framtida lokalanvändning

+ erbjuder det processtöd ni behöver för att utveckla en hållbar och genomförbar lokalstrategi som svar på formulerade mål och med utrymme för föränderlighet

+ ger er tillgång till Whites samlade kunskap om verksamhetslokaler

+ ger er tillgång till Whites nätverk av samarbetspartners inom bland annat förändringsledning, organisations- och verksamhetsutveckling samt hyresjuridisk rådgivning

Vill du läsa mer?

"Optimering av lokaler kommer bli en allt viktigare arkitektuppgift”

I takt med att pandemin har förändrat vårt sätt att leva, umgås och arbeta har efterfrågan ökat på lokaler som är bättre anpassade efter hur de egentligen används. Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White utvecklar. Läs mer

Öka hållbarheten genom att optimera era lokaler

Våra lokaloptimeringstjänster säkerställer att era lokaler kan nyttjas optimalt och möter de behov som finns – en möjlighet för er att skapa attraktiva mötesplatser, öka lönsamheten och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Helena Polgård Nygren

Helena Polgård Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 80

Klara Frosterud

Klara Frosterud

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 07

Dela gärna!