Landskap

Vi har ägnat årtionden åt landskapsarkitektur som får stora städer att vara människovänliga, små städer att vara attraktiva, bortglömda platser att bli upplysta, naturreservat att besökas.

Vår ambition är att ge människor gröna levnadsutrymmen i förtätade områden, inspirera till rörelse och välmående, förmedla harmoni och få städer att utvecklas klimatvänligt. Det gör vi genom att alltid sätta användarens behov först, utforma platsen för att den ska tilltala många och basera allt vi gör på fakta och forskning. Då skapar vi platser som ger till både människorna och planeten.

Urbaniseringen gör att de gemensamma ytorna krymper, och behovet av naturen ökar. Därför måste vi skapa utemiljöerna tillsammans med de som bor i och kring, då det är här de ska leka, springa och återhämta sig. Utformningen av en plats är central för hur väl den fungerar, hur uppskattad den blir och hur den kommer användas. Vi bygger allt vårt skapande på kontext och fakta. Digitala verktyg, platsanalyser och forskning om ekosystemtjänster, dagvattenhantering gör att vi kan skapa användarvänliga, relevanta miljöer som samtidigt hanterar klimatförändringar.

Stadsrum, parker och landskap

Ju mer urbana vi blir desto mer växer behovet av natur. Och ju mer vi växer desto mer krymper våra gemensamma utrymmen. Med urbaniseringen och klimatförändringarna måste vi skapa långsiktigt för att bevara naturen, anpassa oss mot extremväder och samtidigt utforma utemiljöer som aktiverar och ger oss harmoni. En grön lunga där vi kan hämta energi, en park för lek och aktiviteter, utomhusbad en varm sommardag, cykelbanor för hela året och trädplanterade promenadstråk är avgörande för att vi stadsbor ska kunna utvecklas tillsammans i staden.

Platser för hälsa och aktivitet

Människor i stadsmiljöer behöver idag närhet till parker, vattendrag och grönska för att må bra. Kunna gå till en park, springa, cykla, promenera, umgås och andas in frisk luft. Eftersom de gemensamma ytorna ofta är små men ska tillfredsställa många människor behöver vi sätta oss in i området. Vi måste ta reda på vad människor har behov av och tillsammans med boende komma fram till genomtänkta, attraktiva platser.

Ekosystemtjänster

Genom det vi kallar urbana ekosystemtjänster sprider vi kunskap och erfarenheter för att stötta och inspirera kommuner och företag i utvecklingen av klimatanpassade städer. Vi drivs av kraften och skönheten i naturen omkring oss och vet hur fungerande ekosystem gynnar såväl människor som natur och samspelet där emellan. Läs mer om ekosystemtjänster här.

Kontakta oss

English
Svenska