Digital design

Digital design handlar om att integrera analoga och digitala arbetssätt och kontinuerligt tänja gränserna för vad som är möjligt. På så sätt fångas den breda kraften i samhällets digitalisering och riktas mot utvecklingen av hållbar arkitektur med hög kvalitet och stark identitet – med människan i centrum.

Digital utveckling är en viktig del i vårt arbete med att skapa hållbar arkitektur och samhällsbyggnad. Vi införde tidigt digitala verktyg som stödjer formgivnings- och projekteringsprocessen och genom vår mångåriga erfarenhet inom digital design uppnår vi de värden som vi eftersträvar för vårt samhälle.

Vi utvecklar erbjudanden, säljer och levererar digitala affärer och har samlat medarbetare från kompetensområden inom computational design, BIM, visualisering och digital hållbarhet. Genom tät dialog med våra kunder på strategisk nivå, i tidiga skeden och i förvaltningsskedet skapar vi samarbeten som ger bättre resultat och mer innovativa lösningar.

BIM

Morgondagens hållbara samhälle börjar med ett livscykelperspektiv som möjliggörs av digitalisering. Vi stöttar samhällsbyggare genom alla faser i den byggda miljöns livscykel: fastighetsutveckling, bygg, förvaltning samt utveckling och transformation för nya användningsområden.

Vi erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning och processledning, BIM-samordning, BIM-projektering, visualisering, förvaltning samt kvalitetssäkring och metodikutveckling. Med vårt breda kunnande och långa erfarenhet av byggteknik, projektering och digitalisering skapar vi lyckade helheter optimerade utifrån tid, kostnad och kvalitet. Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er här.

Computational Design

Skriptning, programmering och datahantering integrerade i designprocessen öppnar upp nya möjligheter i arkitektens arbete; detta sker genom Computational Design. Vi tar fram specialanpassade arbetsflöden för projektets alla skeden, från analyser och konceptutveckling till anpassning för produktion. Vi erbjuder projektledning av digital utveckling i designprocessen och kan också hjälpa er verksamhet med kompetensutveckling och strategisk rådgivning. Läs mer här.

Detta fält är under ständig utveckling, vilken på White har bedrivits med mångfacetterad medverkan inom uppdragens alla faser under 10 år genom teamet Dsearch. Vi utvecklar även interna verktyg och metoder och bedriver forskning tillsammans med externa partners.

Digital hållbarhet

Vi utvecklar analyser, beräkningar och digitala verktyg för att ta fram och utvärdera olika designlösningar med hänsyn till olika hållbarhetsaspekter inom varje projekt. På så sätt kan vi jämföra alternativa lösningar för att beräkna och ge stöd till det förslag som ger det bästa resultatet. Oavsett om det handlar om att uppfylla krav på BBR eller certifieringssystem eller skräddarsydda lösningar för spjutspetsprojekt.

Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljustillgång, energianvändning, vindkomfort, termisk komfort, mikroklimat, solceller, klimatpåverkan och fasadutformning. Vi har även utvecklat inFORM, ett paket av lättanvända digitala verktyg som kan användas av arkitekter och andra icke-specialister.

Visualisering

Visualisering är en viktig del för att skapa en större förståelse för arkitektur i tidiga skeden. Framför allt i en bredare kontext. Vårt mål är att med bild berätta vad vi som arkitektkontor eller våra kunder vill förmedla. Vi arbetar med kreativ bredd och utgår alltid utifrån kundens behov – oavsett om det handlar om visionära collage till fotorealistiska visualiseringar.

White View är en grupp med mångårig erfarenhet och som samlar experter inom 3D, visualiseringar, arkitekturfoto, digitalbild, animeringar och film. Vi stödjer våra uppdragsgivare i projektets alla skeden.

White ReCapture

White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer. Med ReCapture upprättar vi en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av. Potentialen för återbruk i nya tillbyggnads- och transformationsprojekt kartläggs och noteras i den digitala modellen. Därmed har en tidigare komplex och analog process blivit både digital och transparent. Det unika i tjänsten är just kombinationen av digitalisering och vår specialistkompetens. Läs mer om ReCapture här.

Kontakta oss

English
Svenska