Digital design

Digital design handlar om att integrera analoga och digitala arbetssätt och kontinuerligt tänja gränserna för vad som är möjligt. På så sätt fångas den breda kraften i samhällets digitalisering och riktas mot utvecklingen av hållbar arkitektur med hög kvalitet och stark identitet – med människan i centrum.

Digital utveckling är en viktig del i vårt arbete med att skapa hållbar arkitektur och samhällsbyggnad. Vi införde tidigt digitala verktyg som stödjer formgivnings- och projekteringsprocessen och genom vår mångåriga erfarenhet inom digital design uppnår vi de värden som vi eftersträvar för vårt samhälle.

Vi utvecklar erbjudanden, säljer och levererar digitala affärer och har samlat medarbetare från kompetensområden inom computational design, BIM, visualisering och digital hållbarhet. Genom tät dialog med våra kunder på strategisk nivå, i tidiga skeden och i förvaltningsskedet skapar vi samarbeten som ger bättre resultat och mer innovativa lösningar.

White ReCapture

White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer. Med ReCapture upprättar vi en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av. Potentialen för återbruk i nya tillbyggnads- och transformationsprojekt kartläggs och noteras i den digitala modellen. Därmed har en tidigare komplex och analog process blivit både digital och transparent. Det unika i tjänsten är just kombinationen av digitalisering och vår specialistkompetens. Läs mer om ReCapture här.

BIM

Genom strategisk rådgivning hjälper vi till att kartlägga organisationens behov och tar i dialog fram strategier för digital informationshantering. Vi hanterar alla delar av livscykeln: projektutveckling, projektering och förvaltning, vilket gör det enklare att kommunicera, samarbeta och göra affärer med digitala arbetssätt och verktyg. Vi erbjuder också analys och rådgivning på projektnivå för att kvalitetssäkra process och leveranser.

Som BIM-samordnare säkerställer vi kravspecifikationer, kravställning i rätt tid, god kommunikation samt transparens. Vi arbetar med förankring, förståelse och engagemang. Med stöd av oss leds kommunikationen kring lösningar för en ständig förankring att vi talar kring samma verklighet och kommer i mål.

Digital hållbarhet

Vi utvecklar analyser, beräkningar och digitala verktyg för att ta fram och utvärdera olika designlösningar med hänsyn till olika hållbarhetsaspekter inom varje projekt. På så sätt kan vi jämföra alternativa lösningar för att beräkna och ge stöd till det förslag som ger det bästa resultatet. Oavsett om det handlar om att uppfylla krav på BBR eller certifieringssystem eller skräddarsydda lösningar för spjutspetsprojekt.

Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljustillgång, energianvändning, vindkomfort, termisk komfort, mikroklimat, solceller, klimatpåverkan och fasadutformning. Vi har även utvecklat inFORM, ett paket av enkla digitala verktyg som kan användas av arkitekter och andra icke-specialister.

Dsearch

När computational design integreras i arkitekturens designprocess, skiftar arkitekter och ingenjörer roll från användare av digital teknik, till utvecklare av specialanpassade verktyg. Detta stödjer utvecklingen av hållbar arkitektur av hög kvalitet och stark identitet.

Utöver expertis inom avancerad modellering, skriptning och programmering, utvecklar vi även strategier för hur detta appliceras i arkitekturpraktiken för en kvalitetssäkrad innovation. Vi kan ta ansvar för helhet eller delar av uppdrag, och arbetar i alla delar av designprocessen från tidiga skeden till bygghandling och produktion. Läs mer här.

Visualisering

Visualisering är en viktig del för att skapa en större förståelse för arkitektur i tidiga skeden. Framför allt i en bredare kontext. Vårt mål är att med bild berätta vad vi som arkitektkontor eller våra kunder vill förmedla. Vi arbetar med kreativ bredd och utgår alltid utifrån kundens behov – oavsett om det handlar om visionära collage till fotorealistiska visualiseringar.

White View är en grupp med mångårig erfarenhet och som samlar experter inom 3D, visualiseringar, arkitekturfoto, digitalbild, animeringar och film. Vi stödjer våra uppdragsgivare i projektets alla skeden.

Kontakta oss

English
Svenska