Re:value

Vi omvärderar lägen när samhällets strukturer skakas om. Tomställda butikslokaler eller kontor i stadskärnan kan bli vårdlokaler eller bostäder. Kontorshubbar eller nya kommersiella verksamheter utanför staden kan öka värdet på fastigheterna utanför citykärnan.

quote
Våra samhällen utvecklas konstant samtidigt som människors behov, vanor och beteenden förändras. Två processer som driver varandra.

Pandemin komprimerade förändringstakten från flera år till bara några månader, vilket både ställer nya krav på och skapar nya möjligheter för fastigheter.

 

Med utgångspunkt i platsens och lokalernas förutsättningar samt brukarens behov identifieras flera alternativa användningsområden för era lokaler och dess effekter på plats, lokal och fastighetsvärde. Ett långsiktigt underlag som skapar en ökad ekonomisk resiliens, stärker platsidentitet och ökar fastighetsvärdet.

 

Underlaget tas fram av våra specialister inom arkitektur, stadsplanering, byggteknik, fastighetsutveckling och ekonomi, social hållbarhet, återbruk, inredning, hälsofrämjande byggnadsplanering, miljöpsykologi, och verksamhetsutveckling.

 

Erbjudande 1: Identifiera möjligheter och potential hos fastighetsbeståndet

Workshop för SWOT-analys (10 000 SEK)

Vad gör vi?

Workshop med företagsledning kring affärsmål och vision

Vad får ni?

SWOT-analys

Strategisk fastighetsanalys (från 60 000 SEK)

Vad gör vi?

Vad får ni?

Teknisk byggnadsbedömning (från 30 000 SEK)

Vad gör vi?

Vad får ni?

Presentation av affärsstrategiskt underlag för fastighetsägare med ett flertal olika alternativa användningar för lokalen och deras effekter för plats, lokal och långsiktigt fastighetsvärde

 

Pris: Paketpris från 90 000 SEK

Har du andra idéer om hur ni skulle vilja ställa om era lokaler eller frågor kring erbjudandena ovan, kontakta oss  i formuläret nedan.

 

Erbjudande 2:  Maximera värdet och potentialen hos fastighetsbeståndet

Workshop för SWOT-analys (10 000 SEK)

Vad gör vi?

Workshop med företagsledning kring affärsmål och vision

 

Vad får ni?

SWOT-analys

Strategisk fastighetsanalys (från 60 000 SEK)

Vad gör vi?

Vad får ni?

Teknisk byggnadsbedömning (från 30 000 SEK)

Vad gör vi?

Vad får ni?
Presentation av affärsstrategiskt underlag för fastighetsägare med ett flertal olika alternativa användningar för lokalen och deras effekter för plats, lokal och långsiktigt fastighetsvärde.

Skiss (från 80 000 SEK)

Vad gör vi?

Vad får ni?

 

Pris: Paketpris från 170 000 SEK

Har du andra idéer om hur ni skulle vilja ställa om era lokaler eller frågor kring erbjudandena ovan, kontakta oss i formuläret nedan.

Kontakta oss så får du veta mer!Genom att klicka på "Skicka" godkänner du våra Integritetsriktlinjer.

 

Nedan finner du våra två andra erbjudanden inom Transform

Re:Work

Vi hjälper fastighetsägare och hyresgäster som vill ställa om och optimera sina kontorslokaler för att stärka affären och varumärket.

Erbjudande
1. Flexibelt kontor med tydliga zoner
2. Snabb och flexibel hyresgästanpassning genom återbruk
Läs mer om process och priser»

Re:locate

En möjlighet att stärka företags affär genom ökad flexibilitet, effektivitet och välbefinnande bland de anställda.

Erbjudande
1. Strategiskt placerade kontorshubbar
2. Optimerade strategiskt placerade kontorshubbar
Läs mer om process och priser »

 

Vill du läsa mer?

DeepDive: Blickarna vänds mot mellanstaden och förorten

Pandemin har fokuserat våra liv till hemmet. Utvecklingen mot ökat distansarbete och ökad e-handel har accelererat när social distansering prioriteras.

Läs DeepDive här

Krönika: Kära hyresvärd, kan jag få hyra en kontorsplats i stället för p-plats?

Tiden att tänka nytt är här. Vi längtar efter att återgå till det normala. Men vad är det normala?

Läs hela krönikan här

Kontakta oss!

Utvecklingsansvarig kontor

Daniel Lisskar

daniel.lisskar@white.se

+46 721 58 31 05

Göteborg

Nils Krus

nils.krus@white.se

+46 721 58 31 60

Halmstad

Gunilla Grönbeck

gunilla.gronbeck@white.se

+46 708 73 91 93

Linköping

Barbara Vogt

barbara.vogt@white.se

+46 766 39 46 28

Malmö

Lotten Lundqvist

lotten.lundqvist@white.se

+46 766 39 47 14

Stockholm

Taiga Koponen

taiga.koponen@white.se

+46 721 58 32 19

Umeå

Anna Hedlund

anna.hedlund@white.se

+46 70 312 41 54

Uppsala

Carl Lindecrantz

carl.lindecrantz@white.se

+46 766 39 47 13

Västerås

Fredrik Hedvall

fredrik.hedvall@white.se

+46 721 73 30 68

No user found.
English
Svenska