Re:value

Re:value

Vi omvärderar lägen när samhällets strukturer skakas om. Tomställda butikslokaler eller kontor i stadskärnan kan bli vårdlokaler eller bostäder. Kontorshubbar eller nya kommersiella verksamheter utanför staden kan öka värdet på fastigheterna utanför citykärnan.

Våra samhällen utvecklas konstant samtidigt som människors behov, vanor och beteenden förändras. Två processer som driver varandra.

Pandemin komprimerade förändringstakten från flera år till bara några månader, vilket både ställer nya krav på och skapar nya möjligheter för fastigheter.

 

Med utgångspunkt i platsens och lokalernas förutsättningar samt brukarens behov identifieras flera alternativa användningsområden för era lokaler och dess effekter på plats, lokal och fastighetsvärde. Ett långsiktigt underlag som skapar en ökad ekonomisk resiliens, stärker platsidentitet och ökar fastighetsvärdet.

 

Underlaget tas fram av våra specialister inom arkitektur, stadsplanering, byggteknik, fastighetsutveckling och ekonomi, social hållbarhet, återbruk, inredning, hälsofrämjande byggnadsplanering, miljöpsykologi, och verksamhetsutveckling.

 

Erbjudande 1: Identifiera möjligheter och potential hos fastighetsbeståndet

Workshop för SWOT-analys (10 000 SEK)

Vad gör vi?

Workshop med företagsledning kring affärsmål och vision

Vad får ni?

SWOT-analys

Strategisk fastighetsanalys (från 60 000 SEK)

Vad gör vi?

 • Stadsanalys, social analys, integrerad värdeanalys, med utgångspunkt i nuläge och utvecklingsplaner
 • För vilka verksamheter/bostäder finns det förutsättningar på platsen?
 • Vilka behov finns på platsen?
 • Möjligheter och prioriterade åtgärder på lång och kort sikt identifieras

Vad får ni?

 • Sammanställd strategisk fastighetsanalys
 • Långsiktigt underlag för platsens och lokalens förutsättningar

Teknisk byggnadsbedömning (från 30 000 SEK)

Vad gör vi?

 • Förberedelse, genomgång material
 • Platsbesök
 • Möte med fastighetsförvaltare
 • Lokalerna utvärderas ur en byggnadsteknisk utgångspunkt
 • Potential och begränsningar identifieras – för vilken typ av verksamhet/bostäder kan byggnaden anpassas?

Vad får ni?

Presentation av affärsstrategiskt underlag för fastighetsägare med ett flertal olika alternativa användningar för lokalen och deras effekter för plats, lokal och långsiktigt fastighetsvärde

 

Pris: Paketpris från 90 000 SEK

Har du andra idéer om hur ni skulle vilja ställa om era lokaler eller frågor kring erbjudandena ovan, kontakta oss  i formuläret nedan.

 

Erbjudande 2:  Maximera värdet och potentialen hos fastighetsbeståndet

Workshop för SWOT-analys (10 000 SEK)

Vad gör vi?

Workshop med företagsledning kring affärsmål och vision

 

Vad får ni?

SWOT-analys

Strategisk fastighetsanalys (från 60 000 SEK)

Vad gör vi?

 • Stadsanalys, social analys, integrerad värdeanalys, med utgångspunkt i nuläge och utvecklingsplaner
 • För vilka verksamheter/bostäder finns det förutsättningar på platsen?
 • Vilka behov finns på platsen?
 • Möjligheter och prioriterade åtgärder på lång och kort sikt identifieras

Vad får ni?

 • Sammanställd strategisk fastighetsanalys
 • Långsiktigt underlag för platsens och lokalens förutsättningar

Teknisk byggnadsbedömning (från 30 000 SEK)

Vad gör vi?

 • Förberedelse, genomgång material
 • Platsbesök
 • Möte med fastighetsförvaltare
 • Lokalerna utvärderas ur en byggnadsteknisk utgångspunkt
 • Potential och begränsningar identifieras – för vilken typ av verksamhet/bostäder kan byggnaden anpassas?

Vad får ni?
Presentation av affärsstrategiskt underlag för fastighetsägare med ett flertal olika alternativa användningar för lokalen och deras effekter för plats, lokal och långsiktigt fastighetsvärde.

Skiss (från 80 000 SEK)

Vad gör vi?

 • Relevanta verksamheter provtrycks som underlag för dialog med befintliga och nya hyresgäster
 • Tar fram skiss och visualisering för alternativa vägval med tillhörande strategi

Vad får ni?

 • Underlag för dialog med hyresgäst och operatör i form av värdeanalys
 • Visualiseringar och skisser på alternativa vägval med tillhörande strategi för genomförande

 

Pris: Paketpris från 170 000 SEK

Har du andra idéer om hur ni skulle vilja ställa om era lokaler eller frågor kring erbjudandena ovan, kontakta oss i formuläret nedan.

Kontakta oss så får du veta mer!  Genom att klicka på "Skicka" godkänner du våra Integritetsriktlinjer.

   

  Nedan finner du våra två andra erbjudanden inom Transform

  Re:Work

  Vi hjälper fastighetsägare och hyresgäster som vill ställa om och optimera sina kontorslokaler för att stärka affären och varumärket.

  Erbjudande
  1. Flexibelt kontor med tydliga zoner
  2. Snabb och flexibel hyresgästanpassning genom återbruk
  Läs mer om process och priser»

  Läs mer

  Re:locate

  En möjlighet att stärka företags affär genom ökad flexibilitet, effektivitet och välbefinnande bland de anställda.

  Erbjudande
  1. Strategiskt placerade kontorshubbar
  2. Optimerade strategiskt placerade kontorshubbar
  Läs mer om process och priser »

  Läs mer

   

  Vill du läsa mer?

  DeepDive: Blickarna vänds mot mellanstaden och förorten

  Pandemin har fokuserat våra liv till hemmet. Utvecklingen mot ökat distansarbete och ökad e-handel har accelererat när social distansering prioriteras.

  Läs DeepDive här

  Läs mer

  Krönika: Kära hyresvärd, kan jag få hyra en kontorsplats i stället för p-plats?

  Tiden att tänka nytt är här. Vi längtar efter att återgå till det normala. Men vad är det normala?

  Läs hela krönikan här

  Läs mer

  Dela gärna!