Slussen, Stockholm

Kund: Stockholms Stad
Plats: Stockholm, Sverige
Status: Pågår
Bild: White View, Foster+Partners, DBOX

I hjärtat av Stockholm pågår en av vår tids mest komplexa planeringsuppgifter. Nya Slussen anpassas för moderna resmönster och rustas för att möta ett förändrat klimat samtidigt som vi skapar nya stråk, torg och parker som alla kan njuta av.

Stockholms innerstad har en unik karaktär där storstadsbebyggelsen samspelar med skärgårdslandskapet. Nu ska den utvecklas när Slussen förvandlas från trafikapparat till en mänsklig miljö med ett rikt folkliv, rum för upplevelser och platser som skänker en stunds ro.

 

White har sedan 2010 varit landskapsarkitekter för Slussenprojektet. Tillsammans med Foster+Partners omvandlar vi en av stadens mest centrala delar till en attraktiv plats för människor. Processen innehåller stadsbyggnadsfrågor, långsiktiga miljöhänsyn och komplexa trafiksituationer som ska lösas med höga gestaltningsambitioner.

 

Ombyggnaden är nödvändig för att anpassa Slussen till ett förändrat klimat och ökade regnmängder. Efter ombyggnaden ska slussen klara av att släppa ut mer vatten ur Mälaren vilket skyddar Stockholm mot framtida översvämningar och säkrar dricksvattnet. Samtidigt får staden nya offentliga platser och parker i bästa läge samt bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister.

 

Slusstorget – Slussens hjärta
I vattenrummet mellan Södermalm och Gamla stan skapas ett nytt torg, Slusstorget. Torget anläggs i nära kontakt med vattenytan och blir en bro för både gående och cyklister såväl som en plats att slappna av i solen på. Slusskanalen är integrerad i utformning och förser platsen med en teater av passerande fartyg. Även avbördningsbassängerna, som reglerar vattennivåer i Mälaren, ökar känslan av närkontakt med vattnet. Generösa sittgradänger och en möblering som utnyttjar solläget och de vackra vyerna maximalt formar det stråk som sträcker sig åt både norr och söder.

 

Södermalmstorg – ett torg med utsikt

Södermalmstorg blir ett evenemangstorg med öppna ytor för fria aktiviteter, uteserveringar i soliga lägen och sittplatser med vida utblickar. Ett av Sveriges största cykelstråk korsar torget vars centrala del är en flexibel yta för spontana aktiviteter, torgmöten och andra temporära evenemang. Här finns också frodiga planteringar och sittplatser under träden med fantastiska vyer.

 

Ryssgården – ett entré- och marknadstorg

Ryssgården kommer även i fortsättningen att vara ett hektiskt torg där många passerar på väg vidare med tunnelbanan, bussen eller vidare promenad i Stockholm. Torget rustas upp med nya sittplatser som lockar att stanna upp för en lunchpaus eller kortare stund i väntan på vänner.

 

Katarinaparken – en ny park mitt i Stockholm

Vid Katarinahissen anläggs en ny park som sträcker sig ända ner till kajnivån. Detta blir en grön fristad för de som bor och arbetar i området och en välbehövlig plats för lek och avkoppling. Att kliva in i Katarinaparken från det hektiska stadslivet blir en sensation. Parken öppnar sig med en slående utsikt mot Saltsjön och besökaren kommer befinna sig i samma stora landskapsrum som Skeppsholmen och Djurgården. Parkens mittpunkt är en stor gräsyta med en rejäl sittbar kant samt frodiga planteringar och trädgrönska.

Kontakt

Gustav Jarlöv

Gustav Jarlöv

Uppsala

gustav.jarlov@white.se

+46 18 18 38 16

Paula Mackenzie
Jack Johnson
Dan Björklund
Olle Lenngren
Anton Thörne
Magnus Löfvendahl
Daniel Groop
Charlotta Råsmark
Fredrik Angner
Andrew Davies
Joachim Vemmerstad
Andreas Ivarsson
Jonas Lindvall
English
Svenska