Saftstationen

Saftstationen

Innergårdar med växthus, cykelförråd med cykelreparationer, återvinningsrum och ett kreativt utrymme är bara några delar av det vinnande förslaget ”Nya Mönster” för ett nytt, hållbart bostadsområde i Ängelholm. Ett kvarter som underlättar nya livsmönster.

Nya mönster

Kvarteret Saftstationen ligger i ett gammalt industriområde som var platsen för ett sockerraffinaderi från slutet av 1800-talet till 1950-talet. Efter stängningen kom raffinaderiet att bli en övergiven plats till början av 2000-talet när Ängelholms kommun inledde ett ombyggnadsprojekt. Arkitekturen är inspirerad av det gamla sockerraffinaderiet, uttryckt genom en stor variation i tegelmureri, bygghöjd och volym. Inglasade balkonger skapar en privat sfär, suddar ut gränserna mellan ute och inne, och ökar effektivt mängden dagsljus in i lägenheterna.

Kund: Ängelholms kommun
Plats: Ängelholm
Status: Pågår

Yta: 29 000 kvm
Bild: White

Ett attraktivt bostadsområde som underlättar ett liv med minimal miljöpåverkan.

Lätt att leva hållbart

Visionen för kvarteret Saftstationen var att skapa ett nytt bostadsområde där hyresgästerna kan leva sina liv med minimal miljöpåverkan. Här spelar hållbara transporter en nyckelroll. Cykelparkering har företräde framför bilar – parkering är endast tillgänglig för elbilar och bilpooler. Områdets arkitektur och design säkerställer att invånarna lätt kan ta sig runt med cykel, men behåller ändå kopplingen till resten av staden och det närliggande havet och skogarna.

Eftersom livet händer i mellanrummen mellan byggnaderna har det varit en prioritet att skapa inbjudande mötesplatser i mänsklig skala.
Vera Berggren, ansvarig arkitekt

Mänskliga mellanrum

Att skapa attraktiva och inbjudande utrymmen för livet utanför hemmet har varit en stor del av projektet. Med 261 individuella lägenheter och en handfull byggnader med företagsverksamhet av olika storlekar spelar det offentliga rummet mellan byggnaderna en nyckelroll för områdets sociala hållbarhet. Det utgör en knutpunkt för formella och informella möten eller en plats för gemensam odling och trädgårdsarbete i växthusen. Öppna regnvattenanläggningar blir också ett estetiskt tillskott i gatumiljön.

Kontakt & Team

Vera Berggren

Vera Berggren

Arkitekt, Ställföreträdande kontorschef

+46 766 39 47 43

Göran Wihl

Arkitekt

Ellika Stare

Arkitekt

David Johansson

Byggnadsingenjör

Michelle Bengtsson

Arkitekt

Malin Forsberg

Arkitekt

Karin Höök

Landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...