Drøbaksbadet

Ett bad på ett berg. Högt upp på en bergsplatå medstorslagna vyer över den mäktiga Oslofjorden satsar Frogns kommun på invånarnas hälsa i ett nytt bad- och rekreationscentrum. Välkommen till Dröbaksbadet!

Bad för alla

Dröbaksbadet är öppet för alla, året runt. Stor omsorg har lagts ned för att alla besökare ska känna sig välkomna. Barnfamiljer, pensionärer och äventyrslystna ungdomar ska samsas med elitsimmare och motionärer i det 10 500 m² stora komplexet. I centret finns plats för lek och undervisning, spa, träning och elittävlingar framför publik. De olika aktiviteterna flätas samman i både plan och sektion, vilket ger ett arealeffektivt och upplevelserikt bad.

Dröbaksbadet är en satsning på hälsa och välbefinnande, öppet och tillgängligt för alla.

Kund: Frogns kommun
Plats: Drøbak, Norge
Status: Färdigställt 2017
Hållbarhetscertifiering: Breeam Very Good
Bild: White View

Utmanande plats
Dröbaksbadet är byggt i ett skogsparti med utblick över fjorden. Topografin i det bergiga norska landskapet, med väldigt lite bebyggbar mark, var en utmaning i projektet. Dröbaksbadet skulle dessutom komplettera en närliggande skola och Seierstens idrottsstadium. Här bildar badhusets nya entré en social länk mellan de olika byggnaderna. En plats som sammanflätar aktiviteter och människor.

Anpassningsbar arkitektur
I motsats till konventionella statiska volymer är Dröbaksbadet indelat i olika nivåer Istället för en konventionell statisk volym är Dröbaksbadet indelat i flera olika delar som kan ges olika ljussättning, akustiska förhållanden och stämningar, och på detta sätt avskiljas från varandra vid behov. Hållbarhet, skötsel och miljöprofil har varit styrande för materialvalen i badhuset.Gedigna och långlivade material höjer besöksupplevelsen och är en tydlig signal på hur folkhälsan värdesätts.

 

Badhuset rymmer en större bassäng med 1,3 – 5 meter långa dyktrampoliner, samt bassänger för träning, terapi och lek. Byggnaden innehåller även spa, omklädningsrum, café, kök och en butik.

Kontakt & team

Thomas Landenberg

Thomas Landenberg

Arkitekt

Göteborg

[email protected]

+46 31 60 86 57

Agne Revellé
Anja Borges Arkitekt
Claudia Laarmann Arkitekt
David Saand Arkitekt
Jens Niehues Projektledare
Joan Melgaard Rasmussen Arkitekt
Joel Hördin Landskapsarkitekt
Marcus Anderson Ljusdesigner
Mikaela Åström Forsgren Ljusdesigner
Rikard Sjöberg Visualisering
Johanna Bocian Östberg Arkitekt
Nadja Lindhe Miljöspecialist
Borghild Holsvik Arkitekt
Britta Wikholm Visualisering
Hanna Louhelainen
Laurence Antelme
English
Svenska