Oslo hamnpromenad

Oslos hamn är en av Norges största och mest populära destinationer, både för Oslobor och turister. Här finns kända landmärken som stadshuset, Nobels Fredscenter och den medeltida fästningen Akershus. Projektet Oslo hamnpromenader består av ett antal utvecklingsstrategier för Fjordbyn – Oslos största stadsutvecklingsprojekt under 2000-talet.

Skapa närhet till fjorden

Den nio kilometer långa hamnpromenaden, som förbinder Frognerkilen i väster med Alnaälvens mynning i öst, blir ett av Oslos mest värdefulla inslag i den urbana miljön. På uppdrag av Oslo stad har vi tagit fram ett ramverk som kopplar ihop designlösningar med långsiktiga målsättningar. För att säkerställa en hållbar och långsiktig utveckling har olika scenarier tagits fram för hamnstråken Akerhusstranda och Frognerstranda, år 2014 och 2030.

Den design vi tar fram idag kommer att forma hur Oslobor och turister kommer att uppleva hamnpromenaden i framtiden.

Kund: Oslo City Planning and Building services
Plats: Oslo, Norway
Status: Ramverk färdigtställt 2013
Längd: 9km
Bild: Rodeo, White View

quote
Målsättningen är att skapa den bästa hamnpromenaden i Europas snabbast växande stad, och att ge invånarna närhet till fjorden.
Jenny Mäki, Studiochef, White i Oslo

En upplevelserik hamnpromenad

I projektet föreslås totalt åtta strategier, som ska stärka förbindelserna mellan staden och fjorden, förbättra platsens kvalitet och skapa en upplevelserik hamnpromenad. Principerna för utformningen baseras på grundläggande mänskliga behov; designen ska bidra till umgänge och upplevelser genom platser för möten, lek, aktivitet, rörelse och vila.

Samverkansprocess

Oslo hamnpromenad är ett samarbete mellan Oslos förvaltningar för stadsbyggnad, stadsmiljö, fastigheter, samt Oslo hamnmyndighet. Samarbetet har etablerats för att säkra en långsiktigt hållbar framtid för området.

Med och för användarna
Den långsiktiga planeringsprocessen tar avstamp i de unika kvaliteterna för varje enskilt område längs hamnpromenaden. Genom att använda testbäddar undersöker man hur människor idag använder platsen. Längs med promenaden erbjuds aktiviteter och innehåll i temporära paviljonger. Staden kan sedan ta tillvara erfarenheterna och implementera de utprövade lösningarna på ett mer permanent sätt. På så sätt deltar användarna i utformningen av Oslos framtida hamnpromenad.

Contact & Team

Jenny Mäki

Jenny Mäki

Faglig leder

Arkitekt

Oslo

[email protected]

+47 917 424 86

Niels de Bruin Landskapsarkitekt
Louise Didriksson Landskapsarkitekt
Jeroen Matthijssen Landskapsarkitekt, Klimatstudier
Egil Blom Arkitekt
Kajsa Sperling Arkitekt, Ljusdesigner
Daniel Hultman 3D
Sofia Kourbeti
English
Svenska