Från traditionell kalkyl till aktiv kostnadsstyrning

Aktiv kostnadsstyrning är ett självklart led för att öka projektens ekonomiska hållbarhet och för att säkerställa hög arkitektonisk kvalitet. Målet med varje projekt är att skapa största möjliga värde utifrån givna förutsättningar.

Därför har vi utvecklat tjänsten Aktiv Kostnadsstyrning där vi arbetar löpande med kalkylering under hela projekteringen. Genom att tillföra integrerad kalkylatorexpertis genom projektets alla skeden säkerställer vi en ekonomisk genomförbarhet och kan därigenom nå högre arkitektonisk kvalitet inom givna kostnadsramar. Det skapar en effektivare process som sparar resurser och tid för våra kunder.

Aktiv kostnadsstyrning innebär att vi löpande arbetar med kalkylering för att vara medvetna om, ta ansvar för och styra kostnaderna i projektet. Konkret betyder det att våra digitala modeller kopplas samman med kalkylprogram under hela projektets gång. Vår erfarenhet är att det skapar en effektiv process som sparar både tid och resurser för våra kunder.

Nyttan med vår process är att samtliga inblandade har en gemensam medvetenhet om projektets genomförbarhet som underlättar teamets resa mot att uppnå projektets gemensamma vision.
Jimmie Ahlgren, marknadschef på White

Med en iterativ process där arkitekt och kalkylator skissar-räknar-skissar- räknar ringar vi tidigt in de stora kostnadsposterna. Detta medför att vi kontinuerligt kan styra utvecklingen av projektet fram till färdiga handlingar. Kalkylnivån kan anpassa sig efter er behov och projektets förutsättningar — från grov till detaljerad.

Den kontinuerliga ekonomiska styrningen och uppföljningen säkerställer omedelbar feedback på genomförbarhet och minskar därför risken för omprojekteringar och ofrivilliga kvalitetssänkningar. Skisser som följs av kalkyler utgör underlag för kunden i sin beslutsprocess.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Marknadschef / CMO, Projektledare

Göteborg

+46 35 15 24 15

Dela gärna!