One Planet Bergsbrunna

10 december, 2018

"Fatta ett tidigt beslut om att Bergsbrunna ska bli världens ledande klimat- och resurssmarta stad." Det skriver Nina Wittlöv Löfving, Anders Tväråna, Anna-Lena Elfving och Martin Ehn Hillberg på UNT debatt.

Vi vill uppmana Uppsala kommun och Region Uppsala att ta en tydlig global ledarposition inom hållbar stadsutveckling och visa världen att det är möjligt att både bygga och leva i en stad med ett hållbart ekologiskt fotavtryck.

 

One planet-konceptet skulle innebära en radikal omställning vad gäller planering, tekniska system, byggande, materialhantering och livsmönster. Ställ krav på alla inblandade aktörer att uppnå cirkulära flöden med ett absolut minimum av avfall, utsläpp och resursförbrukning i alla skeden.

 

Läs hela debattartikeln i UNT

Kontakt

 • Martin Ehn Hillberg

  Martin Ehn Hillberg

  Kontorschef

  Landskapsarkitekt

  Uppsala

  martin.ehn-hillberg@white.se

  +46 18 18 38 17

 • English
  Svenska