Ledning

Här hittar du kontaktuppgifter till ledning och styrelse.

Ledning

VD Alexandra Hagen

Vice VD Carl Bäckstrand       

Vice VD Gisela Carlén     

Administrerande direktör White A/S Frans Andersen

Ekonomichef Fredrik Westlund

Marknadschef Jacob Sahlqvist

HR-chef Heléne Bengtsson

Hållbarhetschef Anna Graaf

Kontorschef Stockholm Ulla Bergström

Kontorschef Göteborg Johan Lundin

Kontorschef Malmö Martin Sundberg

 

Styrelse

Liselott Hjort, Ordförande
Linda Thiel
Maud Karlström
Martin Ehn-Hillberg
Krister Lindstedt
Alexandra Hagen
Maria Wetterstrand
Magnus Thure Nilsson
Cristiana Caira
Jörgen Pell, Medarbetarrepresentant
Lotten Lundqvist, Medarbetarrepresentant
Viktor Stoltz, Medarbetarrepresentant (suppleant)

Yara Hormazabal Cortes, Medarbetarrepresentant (suppleant)

Års- och hållbarhetsrapport 2017

English
Svenska