Grön transformation

Grön transformation

Urbaniseringen och klimatförändringar sätter press på stadens utformning – de gemensamma ytorna krymper samtidigt som behovet av grönska ökar. Genom att integrera gröna lösningar i befintliga byggnader kan vi ge dem nytt värde, stärka deras attraktivitet och bidra till en hållbar stad.

Grönska som ger mervärde

I spåren av pandemin efterfrågar både privatpersoner och företag välfungerande gröna utemiljöer som ger mervärde. Samtidigt ställs högre krav på att fastigheter ska bidra med grönska och ekosystemtjänster. En förflyttning som skapar möjligheter för fastighetsägare och -utvecklare.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning för hur ni kan använda grönska för att skapa nya möjligheter och samtidigt höja värdet på er fastighet, på ett sätt som bidrar till välbefinnande och en mer hållbar stad – nu och i framtiden.

Varje fastighet är unik och att integrera grönska i byggnader är komplext och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Där kan våra landskapsarkitekter hjälpa er att ta rätt beslut. Rätt kunskap och process är skillnaden mellan en lönsam investering och ett misslyckat ingrepp.

Kostnadsfri konsultation!

Vill du öka din förståelse för vad grönska kan göra för din fastighet? Boka in våra experter på en kostnadsfri konsultation, så hjälper vi dig att förstå de möjligheter som finns i just ditt projekt.

Mejla dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!*

 

Erbjudande Grön transformation

Steg 1 – Undersök möjligheterna och formulera en vision:

Ni får:

  • En visions-skiss som visar på möjligheterna med en grön transformation
    av fastigheten baserad på önskad riktning.
  • En genomlysning av fastigheten utifrån vilka möjligheter den besitter
    inom grön transformation.

Visions-skissen kan användas i marknadsföringssyfte och som ledstjärna för kommande projektering- och försäljningsskeden.

Steg 2 – Utveckla analys till förslag, förankra och beräkna:

Ni får:

  • Vi identifiera vad som behöver utredas vidare för att göra verklighet av visionen. Ni får ett underlag som sammanfattar behovet av ytterligare utredningar kring faktorer som konstruktion, växtval, tillgänglighet osv. Och en plan för att gå vidare med detta.
  • Dialog med brukargrupp för att få en bred involvering av framtagandet av en framtida utemiljö.
  • En övergripande kalkyl för insatserna som krävs för att förverkliga den gröna transformationen.

Med dessa underlag är ni förberedda för att ta steget vidare till genomförande.

Kontakta oss!

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Head of Business Development East Africa, Utvecklingsansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 24

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 54

Läs mer!

Värdeskapande grönska

Fasadgrönska, odlingsbara balkonger, sinnliga terrasser och taklandskap för restorativa miljöer eller aktivitet är alla delar som ökar värdet för oss alla såväl som för fastigheten. Läs mer om hur vi ser på värdeskapande grönska här »

Kunskap nyckeln till lösningar som fungerar

Forskning och utveckling är central för oss. Jenny Nordius Stålhamre har deltagit i flera projekt kring urban grönska och håller precis på att avsluta en rapport om ett nytt system för bevattning av fasadgrönska. Här kan du läsa mer om resultaten i rapporten ».

* Genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss godkänner du våra integritetsriktlinjer.

Dela gärna!