Digitalisering för hållbara byggda miljöer

Digitalisering och hållbarhet är hörnstenar i det paradigmskifte som ökar förändringstakten i våra samhällen. Detta skifte förändrar också bygg- och fastighetsbranschen i grunden. Vi hjälper organisationer, som förverkligar och förvaltar byggda miljöer, realisera hållbara resultat i projekt och affär genom digitalisering, design och data.

quote
Tillsammans med ett ekosystem av starka partners levererar vi konsulttjänster och lösningar som skapar värde över livscykeln, från idé till transformation. Alltid med människan i centrum.

Hållbara värden för affär och miljö

Vi kombinerar designtänkande med förståelse för kund och affär. Ett angreppssätt som stärker det ekonomiska resultatet och för med sig nya möjligheter. För att övervinna de komplexa utmaningarna för morgondagens byggda miljöer redan idag så bildar vi agila, multidisciplinära teams med våra kunder. Vi kan tillföra erfarna konsulter såsom BIM-specialister, computational designers, arkitekter, digitala hållbarhetsexperter, tjänstedesigners och systemutvecklare efter behov. 

Prata med oss!

Nyfiken på hur vi kan övervinna dagens komplexa utmaningar i den byggda miljön? Vill du tillsammans med oss skapa framtidens hållbara samhälle? Hör av dig!

Våra tjänster

BIM – från idé till transformation

White har sedan länge varit i framkant inom digitalisering av byggprojekt och processer. Våra BIM-tjänster bidrar med marknadsledande expertis och lösningar till de mest komplexa utmaningar, som hjälper dig att effektivisera, realisera fler affärsnyttor samt digitalisera för framtiden.

Vi erbjuder BIM-strategisk rådgivning och processledning, BIM-samordning, förvaltning av digitala tvillingar samt lösningar som tar nyttan av Reality Capture till nästa nivå av affärsnytta och hållbarhet.

Läs mer om våra BIM-tjänster »

Computational design – övervinn komplexa designutmaningar snabbare

Computational design och uppdaterade designprocesser är vägen till nästa nivå av hållbarhet, effektivitet och kreativitet i den byggda miljön. Våra tjänster hjälper dig övervinna komplexa designutmaningar över hela livscykeln snabbare genom innovativ integration av design, algoritmer och data.

Vi erbjuder tjänsterna designkoncept, designutveckling och design för tillverkning. Hos oss hittar du computational designers, projektledare, samordnare och processutvecklare.

Läs mer om computational design »

Digital hållbarhet

Vi utvecklar analyser, beräkningar och digitala verktyg för att ta fram och utvärdera olika designlösningar med hänsyn till olika hållbarhetsaspekter inom varje projekt. På så sätt kan vi jämföra alternativa lösningar för att beräkna och ge stöd till det förslag som ger det bästa resultatet. Oavsett om det handlar om att uppfylla krav på BBR eller certifieringssystem eller skräddarsydda lösningar för spjutspetsprojekt.

Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljustillgång, energianvändning, vindkomfort, termisk komfort, mikroklimat, solceller, klimatpåverkan och fasadutformning. Vi har även utvecklat inFORM, ett paket av lättanvända digitala verktyg som kan användas av arkitekter och andra icke-specialister.

Läs mer om digital hållbarhet » 

Visualisering

Visualisering är ett viktigt medel för att skapa förståelse kring arkitektur i tidiga skeden och engagera och utbilda era olika intressenter — från beställare till brukare och medborgare. Visualiserade upplevelser som i olika grad omsluter och interagerar med målgruppen kan användas för att sälja in idéer, simulera beslutsalternativ och underbygga beslut tidigt i projekt då möjligheterna att påverka tidplan och budget är större, driva dialog och delaktighet, samt skapa förståelse för komplexa lösningar och underlätta överlämningar.

Med en kombination av Reality Capture, 3D, Virtual Reality och interaktiva verktyg som Revizto öppnar du även upp för mer lättillgängliga samarbetsformer.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

quote
Vi hjälper organisationer, som förverkligar och förvaltar byggda miljöer, realisera hållbara resultat i projekt och affär genom digitalisering, design och data.

Senaste nytt

Vill du veta mer? Här hittar du ett urval av aktuella projekt och nyheter » 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Petter Green

petter.green@white.se

+46 703 26 78 04

Alison Petty

alison.petty@white.se

+46 721 73 30 11

Jonas Runberger

jonas.runberger@white.se

+46 766 39 47 49

English
Svenska