Cirkulära möbelflöden

För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål. Vårt erbjudande cirkulära möbelflöden ger er förnyad livslängd på er befintliga inredning, en ny inredning som bidrar till det framtida cirkulära flödet och en unik, attraktiv och formstark miljö med minsta möjliga klimatavtryck.

Minska er klimatpåverkan

I Sverige produceras det möbler för cirka 23 miljarder kronor om året, där ungefär en fjärdedel består av kontorsmöbler. Dessa kontorsmöbler används i några år, för att sedan slängas då de blivit nötta och omoderna i sin design – eller helt enkelt på grund av att verksamheten och dess behov har förändrats.

Vårt erbjudande cirkulära möbelflöden ger er förnyad livslängd på er befintliga inredning, en ny inredning som bidrar till det framtida cirkulära flödet och en unik, attraktiv och formstark miljö med minsta möjliga klimatavtryck.

Samtidigt så beräknas kontorsmöbelproduktionen i Sverige bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år. I en cirkulär ekonomi där möbler renoveras och repareras för att få ett nytt liv kan klimatpåverkan av möbler minska med 30%.

Erbjudande: Cirkulära möbelflöden

Vi jobbar nyfiket och vi ser på befintliga möbler som de tillgångar de faktiskt är.

Värden för er!

 • Förnyad livslängd på er befintliga inredning
 • Ny inredning som bidrar till det framtida cirkulära flödet
 • Unik, attraktiv och formstark miljö med minsta möjliga klimatavtryck

Detta gör vi:

 • Tillsammans tar vi fram en återbruksstrategi för projektet:
  – Vi identifierar möjligheterna och skapar en vision
  – Vi formulerar målsättningen
  – Vi tillämpar vår fördefinierade återbruksprocess
  – Vi stödjer er i förankringen i er egna organisation
 • Vi möjliggör en cirkulär framtid för er inredning genom att:
  – Inventera befintlig inredning
  – Bedöma återbrukspotentialen
  – Formulera cirkulära krav på ny inredning
 • Vi tar fram en gestaltning som:
  – Stödjer visionen
  – Skapar samspel mellan såväl återbrukad som ny inredning

Kontakta oss!


Annie Leonsson

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt, Studioansvarig, Inredning Design & Ljus

Göteborg

+46 31 60 87 85

Cirkulärt är det enda raka

Samhället står inför stora utmaningar – effekten av klimatförändringarna blir allt tydligare. Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål. Läs mer om värdena med cirkulär arkitektur »

Läs mer

Släng inget – återbruka!

På det livliga nya kontoret för Energimyndigheten i Eskilstuna har 73% av möblerna en historia på myndighetens tidigare kontor, men som fått ett andra liv i ett helt nytt inredningskoncept som främjar lycka på jobbet. Läs mer om projektet och dess cirkulära värden »

Läs mer

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...