Cirkulär arkitektur vid nybyggnation

Cirkulär arkitektur vid nybyggnation

Samhället står inför stora utmaningar på grund av klimatutsläppen och överuttag av resurser. Utmaningar som ställer allt högre krav på oss inom bygg- och fastighetsbranschen att ställa om och bidra till en grön omställning. Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål.

Det cirkulära kretsloppets värde

Både stat och samhälle ställer allt högre krav på företag att bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt står bygg- och fastighetsbranschen för hela 20% av Sveriges klimatutsläpp. Som det interdisciplinära arkitektkontor vi är har vi en förståelse för det befintliga och dess värde. Det är vår uppgift att ge material ett nytt liv och värde i det cirkulära kretsloppet. Vi säkerställer att återbruksprojekt upplevs som minst lika attraktiva och formstarka som om nytt material hade använts.

För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål.

Utgångspunkten är att ta tillvara det befintliga, såväl kvarter, byggnader som material, för att skapa ny design och attraktiva miljöer. Att jobba med återbrukade och naturliga material med en hög arkitektonisk kvalitet som står sig över tid stärker er affär.

Erbjudande: Cirkulär arkitektur vid nybyggnation

Ett lyckat projekt börjar med ett väl underbyggt underlag som klargör förutsättningar och möjligheter.

Värden för er!

 • Nådda klimatmål
 • Attraktiva fastigheter för er målgrupp
 • Starkare varumärke och särskiljning från era konkurrenter
 • Mer resilient affär – arkitektur som håller över tid

Detta får ni:

 • Cirkularitetsstrategi för projektet
  – identifierar möjligheterna för projektet
  – formulerar målsättning
  – sätter förutsättningar
  – tar fram process
 • Översiktlig inventering av tillgängliga och cirkulära material
  – kartläggning av tillgängliga material på återbruksmarknaden och i andra projekt
  – utvärdering för att hitta rätt prioritet för projektet
 • Gestaltningsidé som utgår från  återbrukade och cirkulära material som står sig över tid

Kontakta oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Malin Belfrage

Malin Belfrage

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 518 365 59

Cirkulärt är det enda raka

Samhället står inför stora utmaningar – effekten av klimatförändringarna blir allt tydligare. Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål. Läs mer om värdena med cirkulär arkitektur »

Ekoladan – Lindesborg Eco Retreat, Nyköping

Från gammal lada till klimatpositivt hotell, konferens och retreat med hållbara och naturliga material.

Läs mer om Ekoladan och dess cirkulära värden »

* Genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss godkänner du våra integritetsriktlinjer.

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...