Återbruk i ombyggnation

Återbruk i ombyggnation

För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål.

För en hållbar utveckling

Både stat och samhälle ställer allt högre krav på företag att bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt står bygg- och fastighetsbranschen för hela 20% av Sveriges klimatutsläpp. Genom återbruk kan vi driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi och sänka branschens klimatavtryck. Som det interdisciplinära arkitektkontor vi är har vi en förståelse för det befintliga och dess värde.

Utgångspunkten är att ta tillvara det befintliga, såväl kvarter, byggnader som material, för att skapa ny design och attraktiva miljöer.

För att ställa om till en cirkulär arkitektur krävs det att vi förändrar våra arbetsmodeller. Rätt utfört är återbruk en möjlighet att skapa formstarka fastigheter till en lägre kostnad och med mindre belastning på miljön samtidigt som både kulturella och sociala värden kan bevaras och utvecklas. Att jobba med återbrukade och naturliga material med en hög arkitektonisk kvalitet som står sig över tid stärker er affär.

Värden för er!

 • Nådda klimatmål
 • Attraktiva fastigheter för er målgrupp
 • Starkare varumärke och särskiljning från era konkurrenter
 • Mer resilient affär – arkitektur som håller över tid

Erbjudande: Återbruk i ombyggnation

Ett lyckat projekt börjar med ett väl underbyggt underlag som klargör förutsättningar och möjligheter.

Detta får ni:

 • Översiktlig inventering av material för att hitta dess återbrukspotential
  – genomgång av befintlig byggnad och material
  – utvärdering för att hitta rätt prioritet för projektet
 • Återbruksstrategi för projektet
  – identifierar möjligheterna för projektet
  – formulerar målsättning
  – sätter förutsättningar
  – tar fram process
 • Gestaltningsidé som utgår från återbrukade material

Kontakta oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Malin Belfrage

Malin Belfrage

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 518 365 59

Läs mer!

Cirkulärt är det enda raka

Samhället står inför stora utmaningar – effekten av klimatförändringarna blir allt tydligare. Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål. Läs mer om värdena med cirkulär arkitektur »

Läs mer

Går det att återbruka allt vid rivning?

Kv Kromet i Göteborg har höga återbruksambitioner – 100 % återbruk och materialåtervinning. Men är det möjligt att lyckas med ambitionen, att ingenting går till spillo i en rivningsprocess?

Läs mer om Kromet här »

Läs mer

* Genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss godkänner du våra integritetsriktlinjer.

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...