Års- och hållbarhetsrapport

De globala hållbarhetsutmaningarna är stora, men med utmaningar kommer också möjligheter. Whites års- och hållbarhetsrapport för 2017 visar hur vi driver utvecklingen genom våra uppdrag, forskning och initiativ. Med arkitektur kan vi göra skillnad!

quote
Under 2017 var materialens klimatpåverkan, omställning till en mer cirkulär ekonomi och jämlik stadsplanering de stora frågorna i branschen. Våra satsningar på koldioxidneutrala projekt, träarkitektur, cirkulära materialflöden och normkreativitet ligger helt rätt i tiden.
Anna Graaf, hållbarhetschef

Satsningar ger resultat
Resultatet på 38,9 MSEK för 2017 blev bättre än förväntat tack vare större uppdragsvolym, fler medarbetare och bättre genomförda affärer.
Under året färdigställdes viktiga projekt som Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (NKS), Täby kommunhus, Carlanderska sjukhuset och Chalmers samhällsbyggnad. Vi har även vunnit flera priser och tävlingar, både i Sverige och internationellt.

Års- och hållbarhetsrapport 2017

Den här sidan innehåller ett utdrag från års- och hållbarhetsrapporten 2017.
Vill du veta mer? Läs hela rapporten som pdf

Nyfikenhet och innovation

Våra investeringar inom forskning och utveckling, inom bland annat digital design, dagsljus, träbyggande, jämlika platser och återbruk, uppgick till 35 MSEK under 2017. Vi är övertygade om att satsningarna är avgörande för att utveckla arkitekturen och göra oss framgångsrika som företag. Cirkulär ekonomi kommer att vara nyckeln till nya, hållbara affärsmodeller i framtiden. Därför engagerar vi oss i olika projekt där återbruk står i centrum, men också olika forskningssamarbeten, exempelvis inom återvinning av byggmaterial och nya affärsmodeller för cirkulära möbelflöden.

Forskningsprogram 2017-2019

Du kan läsa mer om vår forskning i forskningsprogrammet för 2017-2019 (pdf på engelska).

Humanistiska Teaterns fasad är ett resultat av arbetet inom utvecklingsmiljön Dsearch i samarbete med konstnären Ann Lislegaard. Den prisbelönta byggnadens fasad av perforerad aluminium skapar ett konstverk och är en lysande och modern arena.

Människan i allt

Arkitektur påverkar oss alla dagligen. Genom att utforma bostäder för olika inkomster, platser där vi kan mötas över gränserna och offentliga rum för barn, flickor och äldre så kan vi bidra till ett samhälle där alla får ta plats. Ett exempel är projektet Flickrum som fick fortsatt stor uppmärksamhet under 2017. De ansvariga arkitekterna fick även Sveriges Arkitekters pris Årets Arkitekt(hen).

 

 

quote
För sitt målmedvetna arbete att utmana idén om vem staden egentligen tillhör och öka flickors möjligheter att ta plats i stadens offentliga rum – Årets Arkitekt(h)en.
Juryn för Årets Arkitekt(hen), 2017

Leadership Center i Nairobi blir Afrikas första LEED Gold-certifierade projekt. Byggnaden var nominerad i Africa Architecture Awards 2017.

Arbetet mot mer jämlika miljöer i städer går även via kulturen. 2017 lanserade vi manifestet “Sex steg för kulturtätare städer”. I många av våra pågående projekt använder vi just kulturens kraft för att binda samman stadsdelar och olika grupper av människor. Hallands konstmuseum och Kulturcentret GoDown i Nairobi är några av dem.

Många olika gör oss starka

White är medarbetarägt. Av våra drygt 900 medarbetare är nu ca 650 aktieägare. Mångfald är nödvändigt för att klara dagens utmaningar och göra framgångsrika projekt. Därför har vi byggt vårt kollektiv med många olika discipliner, erfarenhet och bakgrund. Under 2017 införde vi ett nytt mentorprogram för att stärka utbytet mellan yngre och mer erfarna medarbetare.

Under 2017 införde vi ett nytt mentorprogram för att stärka utbytet mellan yngre och mer erfarna medarbetare.

Planera för blått och grönt
I takt med att städerna förtätas, blir det ännu viktigare att planera för både grönska och vatten. Broparken, det första projektet i utvecklingen av den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping, är ett lysande exempel på hur klimatanpassning, ekologisk mångfald och sociala värden samspelar och sätter karaktären för hela området.

Vid planering och utveckling av en helt ny stadsdel kan ombyggnation av en bäck låta som en ovanlig plats att börja. Broparken är ett tekniskt stormvattensystem förklätt till ett attraktivt stadsrum.

Climate action!

För att klara det globala klimatmålet och hålla utvecklingen inom vad planeten tål, krävs att samhället går mot klimatneutralitet. White har satt ett utmanande mål att till 2019 ha gjort 30 koldioxidneutrala projekt, och under 2017 påbörjade vi fem av dem. Climate Innovation District i Leeds är inte bara ett av Storbritanniens största trähusområden. Stadsdelen siktar även på att bli helt koldioxidneutral. I Sverige är Ekoladan en av de första klimatpositiva byggnaderna.

 

 

Att bygga i trä är en nyckel till koldioxidneutrala byggnader och våra satsningar på träbyggande ger resultat: 2017 gör vi 25% fler projekt med trästomme än året innan. Det 19 våningar höga Skellefteå kulturhus är vårt mest uppmärksammade projekt som sätter en helt ny standard för att bygga höga hus i trä.

quote
Genom att ta hållbarhetsfrågorna på allvar inspirerar vi medarbetare till mer hållbara val. De senaste tre åren har våra koldioxidutsläpp minskat med 63 procent per årsarbetare!
Anna Graaf, hållbarhetschef

Vara förebild

Verklig förändring börjar med oss själva. Vår resepolicy är tydlig; vi åker tåg i första hand! 2017 genomfördes 94% av våra tjänsteresor inom Sverige och från Sverige till Danmark resp Norge med tåg. Flygresorna klimatkompenserar vi till Kariba Forest Foundation. Vi har enbart miljömärkt el, ställer miljömässiga och sociala krav vid inköp och har 90% vegetariska matinköp. För att stimulera till en hållbar livsstil genomförs en rad initiativ på kontoren, som cykelverkstad, klädbytardagar och utfasning av produkter som innehåller palmolja.

De senaste tre åren har våra koldioxidutsläpp minskat med 63 % per årsarbetare.

Kontakt

 • Anna Graaf

  Anna Graaf

  Hållbarhetschef

  Miljöspecialist

  Göteborg

  anna.graaf@white.se

  +46 31 60 86 28

 • English
  Svenska