Års- och hållbarhetsrapport 2018

För oss handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Byggnader för olika funktioner, miljöer där människor mår bra, parker där naturen får ta plats och skönhet som stärker identiteten. Med arkitekturen som verktyg bidrar vi till hållbara samhällen och en planet i balans. Vår strategi är att ständigt våga utforska, utmana och beröra med sinnlig arkitektur.

quote
Samhällets förändringar, miljöpåverkan och nya innovationer driver oss att ständigt utveckla vår verksamhet i takt med nya omständigheter. Det kräver nyfikenhet och mod att förändra.
Anna Graaf, hållbarhetschef

Års- och hållbarhetsrapport 2018

Den här sidan innehåller ett utdrag från års- och hållbarhetsrapporten 2018.
Vill du bli inspirerad? Läs hela rapporten som pdf

Så påverkar vi vår påverkan

Det är – och ska vara – inspirerande att bidra till en bättre värld. Vi arbetar aktivt för att minska påverkan på miljön och sedan 2014 har vår klimatpåverkan mer än halverats per årsarbetare. Som företag har vi en viktig roll i att motivera och inspirera både medarbetare och vår omvärld till en mer hållbar livsstil.

 

2018 var 98% av våra måltider vegetariska, vilket ger en besparing på 428 ton C02e. Klimatpåverkan av IT-utrustning och telefoner har minskat sedan föregående år. För första gången har vi beräknat klimatpåverkan av våra största molntjänster och de visade sig vara 8% av företagets klimatpåverkan.

Hög energi trots avmattning

2018 märktes en viss avmattning på marknaden, men för oss ökade antalet uppdrag markant. Vi gjorde stora satsningar på digitalisering och lanserade ”Vårt digitala kontor”. Nya Karolinska Solna som varit Whites största uppdrag genom tiderna invigdes högtidligt i maj. Resultatet var 27,9 MSEK och under året registrerades 53% fler nya uppdrag jämfört med 2017.

Hållbarhet som kompass och drivkraft

Planetens och mänsklighetens överlevnad kräver att vår konsumtion och förbrukning av jordens resurser minskar drastiskt.

 

Störst möjlighet till en omställning har vi genom våra projekt. Vårt mål att göra 30 koldioxidneutrala projekt till 2019 är en stor utmaning men vi börjar se resultat i projekten. Ekoladan i Nyköping, Climate Innovation District i Storbritannien, Magasin X i Uppsala är några exempel på arkitektur med högt ställda klimatmål.

 

En annan avgörande parameter är att ställa om mot en mer cirkulär ekonomi. I Selma stadsdelshus i Göteborg har vi en unikt hög återbruksgrad. Hela 6 200 kvadratmeter fylls med 100% återvunna möbler och material.

Climate Innovation District i Leeds är Storbritanniens största trähusområde. Här ska de boende kunna leva utan negativ klimatpåverkan.

quote
Varje trähus har 88 ton lägre CO2-utsläpp jämfört med ett likadant i betong.
Vår kund CITU om Climate Innovation District

Delaktighet skapar förtroende

Städer och samhällen ska vara jämlika, trygga och inkluderande. Det är alltid vår utgångspunkt och vårt mål. Vad innebär planering för tjejer? Vilka svårigheter upplever äldre i stadsmiljön? Hur ska ett rum för ungdomar utformas? KRUT på Malmö Stadsbibliotek är ett exempel, där normkritiskt och jämställt arbete bidrar till en miljö där alla får känna sig inkluderade och delaktiga.

 

Stadsdelsatlas Sofielund ett annat där vi arbetat med att ta tillvara existerande värden när staden ritas om. För staden är mycket mer än det vi ser i vår vardag. Långbordet i Helsingborg är ett exempel där tillfälliga möten och samtal som uppstår bidragit till att skapa gemenskap och trygghet på en annars otrygg plats.

Kontakt

 • Anna Graaf

  Anna Graaf

  Hållbarhetschef

  Miljöspecialist

  Göteborg

  anna.graaf@white.se

  +46 31 60 86 28

 • English
  Svenska