Arkitekturfestival Uppsala 2018

Uppsala är mitt i en omvälvande förändringsprocess. Flera stora infrastrukturprojekt påverkar stadens utveckling på alla nivåer. Men vad händer med Uppsalas identitet när staden växer så snabbt? Var finns stadens själ och hur kan vi se till att allt det som vi älskar med vår stad blir kärnan i det nya Uppsala som börjar ta form?

För tredje året i rad bjuder White in till #arkitekturfestival. Den 30 augusti fyller vi gränden utanför vårt kontor på Västra Ågatan 16 med workshops, föreläsningar och debatter där vi tillsammans med er ska söka svaret på just den frågan.

 

När: 30 augusti, 2018

Var: Gränden på Västra Ågatan 16

Vad: Debatter, panelsamtal, föreläsningar och aktiviteter där besökare i alla åldrar kan delta, diskutera och tycka till.

För vem: Gratis och öppet för alla!

 

 

PROGRAM

 

11:30 Lunchmingel

 

 

Scen 1

 

12:15 Invigningstal
Martin Ehn Hillberg, kontorschef för White arkitekter i Uppsala hälsar alla välkomna till arkitekturfestivalen.

 

12:30 Samtal: Hur kommer framtidens Uppsala se ut?
Det finns många framtidsvisioner för Uppsala, vilka val kommer vi att göra och vad blir effekten av dem? Samtal om ett Uppsala i förändring.
Medverkande: Alexandra Hagen, vd White Arkitekter, Göran Brocknäs, ordförande Uppsala handelskammare, Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun, Viktoria Walldin, expert på social hållbarhet, White Arkitekter.
Moderator: Fredrik Nilsson

 

13.30 Samtal: Mess is more!?
Uppsala har en ny arkitekturpolicy, hur regleras stadens färg, form och uttryck? Vad tillåts? Hur balanserar vi strävanden efter variation och enhetlighet?
Medverkande: Claes Larsson, stadsarkitekt i Uppsala, Thomas Lewan, slottsarkitekt för Uppsala slott och arkitekten Karl Landin, White Arkitekter.
Moderator: Nina Wittlöv Löfving

 

14:30 Samtal: Hantverkets återkomst i arkitekturen
Smeden Jokum Lind-Jensen i samtal med arkitekten Anders Tväråna om hur hantverk kan återta en plats i arkitekturen.
Medverkande: Jokum Lind-Jensen, Smed som driver ett forskningsprojekt om mer hantverk i byggandet, Anders Tväråna, arkitekt vid White Arkitekter.

 

15:30 Samtal: Stadens själ – vad är Uppsala?
Vad är Uppsalas karaktär? Hur ser vi till att inte tappa bort den och hur gör vi det till en tillgång i den utveckling som staden står inför?
Medverkande: Yared Tekeste, Uppsala Reggaefestival, Lisa Thörn, vd Uppsala citysamverkan, Patric Kiraly, utvecklingsledare för Uppsala konstmuseum.
Moderator: Fredrik Nilsson

 

17.00 Debatt: Så tycker partierna i stadsbyggnadsfrågor
Kommunpolitiker från Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i debatt om Uppsalas karaktär och stadsbyggnadsutveckling.

Medverkande: Mohammed Hassan från Liberalerna, Trond Svendsen, Miljöpartiet, Erik Pelling, Socialdemokraterna och Fredrik Ahlstedt, Moderaterna.
Moderator: Fredrik Nilsson.

 

 

Scen 2

 

12:45 Föreläsning: Earthlab – Samtida arkitektur med tusenårig teknik
Arkitekturkollektivet Earthlab berättar om sitt arbete med arkitektur i tekniken rammed earth, ett sätt att bygga hållbart med rötter flera tusen år tillbaka i tiden där jorden under våra fötter används som material.
Medverkande: David M Escobar, Ásgeir Sigurjónsson, båda från Earthlab.

 

13:30 Samtal: Så ställer vi om till koldioxidneutralt byggande
Det blir en stor utmaning för bygg- och fastighetsbranschen att ställa om mot nollutsläpp. Vad gör de ledande aktörerna i branschen? Och hur snabbt måste vi bromsa utsläppen för att uppnå klimatmålen?
Medverkande: Martin Wetterstedt, forskar om koldioxidbudgetar vid Uppsala Universitet, Anna Denell hållbarhetschef på Vasakronan, Rickard Nygren, arkitekt på White Arkitekter.
Moderator: Matilda Åström och Alexander Åkerman.

 

14:30 Föreläsning: Nya perspektiv på vad som är värdefullt i staden
Victoria Percovich Gutierrez och Karl Landin på White Arkitekter i Malmö har tagit fram en Stadsdelsatlas för området Sofielund i Malmö. Atlasen är en kartläggning av stadsdelens lokala näringsliv och sociala nätverk ­­- och en analys av vilka strukturella förutsättningar som krävs för en långsiktig och hållbar stadsutveckling. Ett unikt arbete som nu ska bli en handbok för nya metoder kring mapping och planering för byggande i den befintliga staden.

Medverkande: Karl Landin, White Arkitekter.

 

15.15 Bokrelease: BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad
Bostaden är arkitektens viktigaste uppgift. Från omsorgen om planlösningen till platsen i staden. Arkitekten Mats Egelius presenterar i boken BoStad konkreta exempel som visar hur kvalitet, närvaro och kunskap formar bra bostäder och livskraftiga städer.

Medverkande: Mats Egelius, arkitekt på White Arkitekter.

 

16.00 White arkitekter bygger vidare på stadens karaktär!
Arkitekterna bakom viktiga projekt i staden berättar om sina tankar kring utformningen.
Ingång 100 vid Akademiska sjukhuset, Humanistiska teatern, Resecentrum och Å-rummet med mera.

Medverkande: Anna Maria Ejdeholm, Nina Wittlöv Löfving, Jonas Runberger, arkitekter på White Arkitekter i Uppsala.

 

 

Aktiviteter i gränden

 

Hela eftermiddagen! Upplev aktuella Uppsalaprojekt i Virtual Reality

Kliv in i några av våra projekt och utforska dem med VR-teknik.

 

Hela eftermiddagen! Cykelslöjd med Hemslöjdskonsulenterna

 

14.00–16.00 Workshop: Bygg med lera

Prova att bygga ”rammed earth” tillsammans med arkitekturkollektivet Earthlab.

 

16.00 Workshop: Skissa med Urban Sketchers

Vi ritar av staden tillsammans med Urban Sketchers.

 

18.00 Afterwork i gränden (anmälan krävs)
Föreläsningarna avslutas och dj:n drar igång musiken. Vegetariska burgare, lokalt producerad öl från UPP Brewing samt alkoholfria alternativ serveras.

 

19.00 Stadsvandring
Landskapsarkitekterna Jens Modin och Mattias Nordström bjuder in till stadsvandring om utemiljöns betydelse för stadens själ med några exempel.

Kontakt

 • Alexander Åkerman

  Alexander Åkerman

  Arkitekt

  Uppsala

  alexander.akerman@white.se

  +46 18 430 85 23

 • English
  Svenska